Kraków - Festiwale


Sacrum Profanum KrakowApartments4rent Sacrum-Profanum
Uczta dla wielbicieli muzyki współczesnej w  niezwykłej, postindustrialnej oprawie
Festiwal został ogłoszony przez Gazetę Wyborczą wydarzeniem kulturalnym roku 2008. W uzasadnieniu napisano: "...Za wyjątkowo odświeżające podejście do współczesnej muzyki poważnej, ożywienie krakowskich industrialnych wnętrz, a także za ściągnięcie pod Wawel wielkiej gwiazdy: zespołu Kraftwerk"
   Festiwal Kultury Żydowskiej KrakowApartments4rent
Festiwal Kultury Żydowskiej
Festiwalowi tradycyjnie już odbywającemu się na przełomie czerwca i lipca- z roku na rok towarzyszy coraz więcej wydarzeń. Wśród nich wymienić należy koncerty, spotkania muzyczne, wykłady, warsztaty, projekcje filmowe i wystawy
.
Niezapomniane przeżycia gwarantuje - jak zwykle koncert finałowy - Szalom na Szerokiej.
Cracow Screen Festival

Miesiąc Fotografii
Maj
Art Boom Festival
Czerwiec
Współczesna sztuka plastyczna (malarstwo, performance, instalacja, obiekty, wideo) w ogólnodostępnych przestrzeniach miejskich. Jak chcą twórcy festiwalu :" Ideą pierwszej edycji będzie sam Kraków jako szczególne miasto, gdzie tradycja spotyka się z żywą kulturą odpowiadającą wyzwaniom współczesności."
Coke Music Festival KrakowApartments4rent Coke Live Festival
Sierpień
Reminiscencje Teatralne
Tegoroczna - 33 edycja poświęcona była procesowi konstruowania współczesnej narracji teatralnej.Na festiwalu zostanie wystawionych
sześć spektakli zagranicznych i sześć polskich
Programowi głównemu towarzyszy też wiele wydarzeń: spotkania z artystami, wystawy,  koncerty, międzynarodowe warsztaty dla młodych krytyków, realizowane w ramach nowego projektu sieci międzynarodowych festiwali teatralnych.

  
Krakowska Wiosna Baletowa
Maj
Boska Komedia
Grudzień
Etiuda&Anima
 Misteria Paschalia KrakowApartments4rent
Misteria Paschalia
Off camera
Selector Festival
 
Summer Jazz Festival
5-31 Lipca 2009
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
Opera Rara Festiwal Opera Rara
6 i 7 czerwca w ramach Święta Miasta Krakowa odbyła się polska premiera - a zarazem ostatnie wystawienia na świecie - głośnej produkcji Le Bourgeois Gentilhomme (
Mieszczanin Szlachcicem) Jeana-Baptiste'a Lully'ego i Moliera w reżyserii Benjamina Lazara i wykonaniu znakomitego zespołu Le Poème Harmonique pod kierownictwem Vincenta Dumestre'a.
Bach Festival
Ludwig van Beethoven Festival
   Czerwiec
Wielka Parada Smoków
Czerwiec
Krakowskie Zaduszki Jazzowe
Masters and Youngsters Jazz Festival
  Wianki KrakowApartments4rent
Wianki
Czerwiec

  Shanties KrakowApartments4rent
Shanties
Luty
   Wrzesień
Parada Jamników
Festiwal Zupy KrakowApartments4rent Festiwal Zupy
Genius Loci Festival
Krakowskie Targi Książki
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
Paka
Juwenalia
 Studencki Festiwal Piosenki
Noc Muzeów
Rękawka

Rękawka to zwyczaj wielkanocny obchodzony w Krakowie we wtorek po Świętach Wielkanocnych.
Rękawka związana jest z legendą o kopcu Kraka, usypanym przez lud po śmierci króla. Tradycja podaje, że ziemię noszono w rękawach, stąd kopiec nazwano Rękawką. Na kopcu Kraka w trzeci dzień świąt wielkanocnych (wtorek był kiedyś również dniem świątecznym) odbywał się odpust, z którego szczytu zamożni krakowianie zrzucali biedakom i żakom krakowskim, zebranym u stóp wzgórza, resztki ze świątecznego stołu: chleb, wędlinę, gotowane jajka, jabłka, orzechy, ciasta, słodycze oraz drobne monety.
Zwyczaj ten nawiązuje do pogańskich obrzędów związanych z zaduszkami wiosennymi, przypadającymi na okres przesilenia wiosennego. Sam źródłosłów Rękawki nie pochodzi raczej od Kraka, jak mówi ludowa tradycja, ale nawiązuje do kultu zmarłych: w języku czeskim zachował się wyraz rakov co oznacza trumnę, a serbskim słowo raka, czyli grób. Przypuszcza się, że pochodzący z XI lub XII wieku kościółek św. Benedykta, którego święto przypada na dzień 21 marca (pierwszy dzień wiosny), było reakcją kościoła na żywe praktyki pogańskie na Krzemionkach. Do przejawów czci oddawanej zmarłym należało między innymi zrzucanie ze wzgórza pokarmów i monet.
W okresie zaboru austriackiego, w 1897 roku Rękawka została zakazana, zamknięto nawet dojście na kopiec. Powody były dwa: władze planowały w tej okolicy budowę fortu artyleryjskiego, a ponadto chciały zlikwidować tumult i przejawy agresji wśród zgromadzonych pod kopcem.
Rękawka z czasem przeniosła się na sąsiednie wzgórze Lasoty, połączona została z odpustem i ludową zabawą koło kościoła św. Benedykta na Krzemionkach