Krakau - Sehenswürdidgkeiten


 Altstadt
 Kazimierz - Jüdisches Viertel
-Synagogen
-Kirchen in Kazimierz
 Podgórze
 Dębniki
 Nowa Huta
 Parki, Ogrody, Kopce
Ruczaj
-Skałki TwardowskiegoALTSTADT

BARBAKANE
Barbakane
Erbaut in 1499-1499 zum Schutz vor der türkischen Invasion. Die Barbakane war mit dem Florianstor verbunden und sollte dieses Haupttor in die Stadt beschützen. Umgeben durch einen Wallgraben, mit Mauerstärke von 3 Metern, 130 Schießständen und 7 Türmen ist die Barbakane ein Musterbeispiel der gotischen Festungsbaukunst.
FLORIANSTOR
Florianstor
Das Florianstor war einst Teil der Krakauer Stadtmauern – eines 3 Kilometer-Gürtels von Doppelmauern, befestigt mit 47 Basteien, mit 7 Toren, einem Wallgraben und der Barbakane. Erbaut am Anfang der 14 Jh. Die barocke Kuppel des Floriantors wurde Ende des 17 Jh. hinzugefügt.
Im 19 Jh. ist die Entscheidung gefallen die Stadtmauern zu zerstören und an Ihrer Stelle die Planten – den Stadtpark zu errichten. Nur das Florianstor mit Teilen der anliegenden Mauern und die Barbakane kann man bis heute bewundern.
KRAKAUER HAPTMARKT
Der Krakauer Hauptmarkt wurde mit der Gründung der Stadt auf dem Mageburger Recht im Jahre 1257 angelegt durch den Herzog Boleslaw den Käuschen.
Der Hauptmarkt war im Mittelaltar und ist bis heute eines der größten Plätze Europas und hat die Größe von 4 ha, 200 x 200 Meter. Man kann hier die bekanntesten polnischen Architektur- und Kunstdenkmäler bewundern – u.a. die Marienkirche und die Tuchhallen.

MARIENKIRCHE
MARIENKIRCHE
Im Gegensatz zur Wawel Kathedrale, die der Gebetsort vom König und seinem Hoff war, wurde die Marienkirche von den Krakauer Patriziern gestiftet.
Der Bau wurde 1290 begonnen und 1320 abgeschlossen. In den späteren Jahren wurde die Kirche mehrmals umgebaut. Das Gewölbe der gotischen Kirche ist 28 Meter hoch, die zwei ungraden Türme 82 m und 69 m – im kleineren Turm befinden sich die Kirchglocken, vom höheren Turm wird der Hejnal – Trompetensignal um jede volle Stunde gespielt und das schon seit 1810, obwohl schon im Mittelalter dieser Brauch erwähnt wurde.

Als Besonderheit der Marienirche gilt auch das Weit Stoß Altar – der Nürnberger Künstler hat an diesem der Jungfrau Maria gewidmete Altar 12 Jahre gearbeitet. Es besteht aus 200 Gestalten und hat die größe von 11x13 m und zeigt Szenen aus dem Leben Maria’s.

TUCHHALLEN SUKIENNICE

Mit der Gründung des Krakauer Hauptmarkts im Jahre 1257 hat auch der Handel begonnen. Erst in kleinen Kramläden, die ausgebaut wurden um nach einen Brand in 1555 die heutige Renaissanceform zu erhalten. Heute können Sie hier alle möglichen Krakauer Souvenirs kaufen. Im ersten Stock der Tuchhallen befindet sich die Galerie der polnischen Malerei des 19 Jh.
RATHAUSTURM
Rathausturm
Das Krakauer Rathaus wurde 1820 wegen seines schlechten Zustandes abgerissen, nur den 70zig Meter Turm aus dem 13-14 Jh. hat man glücklicherweise stehengelassen. Heute beherbergt der Rathausturm die Filiale des Stadtmuseums und in den kellern, wo einst sich die Folternammern und der Kerker befanden, ist jetzt ein Schaubühne.
ADALBERTSKIRCHE
Adalbertskirche
Die Kirche steht hier seit dem 10 Jh. Erst aus Holz und seit dem 12 Jh. aus Stein in romanischer Bauart. Im 17 Jh. wurden manieristische Elemente hinzufügt.
ST. PETERS und PAULS-KIRCHE

Die erste Barocke Kirche Krakaus, erbaut in Jahren 1597-1619 dank der Stiftung des polnischen Königs Sigismund III. Wasa.
Am Eingang zur St. Peter und Pauls-Kirche stehen zwölf mächtige spätbarocke Apostelfiguren.

nach oben
KAZIMIERZ - das JÜDISCHE VIERTEL
 
Kleiner und ruhiger als die Hauptmarktumgebung, ist Kazimierz für seine besondere Atmosphäre bekannt.
Jüdische Denkmäler
In Kazimierz können Sie fast an jeder Ecke Spuren des einst Jüdischen Lebens dieses Stadtteils finden. Es habe sich hier 7 Synagogen und 2 Friedhöfe erhalten. Es gibt mehrere Museen und Galerien die an das Jüdische Erbe der Stadt erinnern.
ALTE SYNAGOGE

Die alte Synagoge wurde in der Mitte des 15. Jh. Gebaut und ist die älteste erhaltene Synagoge in Polen.
Sie wurde durch tschechische Juden gestiftet, die nach den Prager Pogrom in Kazimierz zuflucht gefunden haben. Ihre östliche Wand war Teil der Befestigungen der Stadt. Die gotische Synagoge ist 1557 abgebrannt und im nachfolgenden vom italienischen Architekten Mateo Gucciemu im renaissance Stil wieder errichtet worden.
Während des 2. Weltkrieges wurde die Inneneinrichtung der Synagoge zerstört. Nach dem Krieg restauriert und seit den 60ger Jahren beherbergt die Synagoge eine Filiale des Krakauers Historischen Museums, mit einer Ausstellung über Kunst und Geschichte der Krakauer Juden.

IZAAK SYNAGOGE
Die barocke Izzak Synagoge wurde 1644 vom italienischen Architekten Giovanni Trevano erbaut.
Während des 2. Weltkrieges wurde die Inneneinrichtung zerstört und auch nach dem verfiel das Gebäude allmählich in Ruine. In den 90ger Jahren wurde die Synagoge wieder der Krakauer Jüdischen Gemeinde vermacht, seitdem wurde Sie restauriert und ist für Besucher verfügbar. Es werden hier verschiedene Ausstellungen organisiert, die Geschichte und Kultur der Krakauer Juden veranschaulichen.
Adrese: Kupa 16
TEMPEL SYNAGOGE
Die Tempel oder auch Reformierte Synagoge wurde in Jahren 1860-62 durch den Verein der Fortschrittlichen Israelis erbaut. Einmal in der Woche wurde Messe in polnisch und deutsch gelesen. Die Synagoge hatte ihre Orgel und ein Chor, in dem in der Zwischenkriegszeit Frauen gesungen haben. Ihre mauretanische Inneneinrichtung hat die Synagoge im Umbau vom Jahr 1924.
Während des Krieges haben die Deutschen ein Stall in der Synagoge eingerichtet.
Nach dem Krieg wurden in der Synagoge bis 1968 Messen gelesen. Jetzt finden wieder in der Tempelsynagoge Messen statt, Ihre Inneneinrichtung ist auch schön renoviert.

Adresse:
Miodowa 24

SYNAGOGA REMUH
Synagoga Remuh
Jej nazwa nadana została dla uczczenia pamięci wieloletniego rabina gminy krakowskiej Mojżesza Isserlesa - zwanego w skrócie: Remuh (zm. 1572). Rabi Isserles był jednym z najwybitniejszych kodyfikatorów prawa aszkenazyjskiego. Jego dzieło
"Mappa" czyli "Obrus" zawiera aszkenazyjską modyfikację dzieła Józefa Karo "Szulhan Aruch" ( " Nakryty stół") będącą opisem zwyczajów sefardyjskich.
Od czasu jego wydania, oba dzieł drukowane są jednocześnie; kodeks przestrzegany jest do dzisiaj na całym świecie przez ortodoksyjnych Żydów, a grób Mojżesza Isserlesa znajdujący się na przyległym do synagogi cmentarzu Remuh jest miejscem pielgrzymek z całego świata.
Remuh jest obecnie jedyną synagogą, w której regularnie odbywają się nabożeństwa.
Cmentarz Remuh
Cmentarz ten jest jedną z najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce, absolutnym unikatem - zarówno pod względem historycznym jak i artystycznym.
Gmina żydowska zakupiła ten teren już w 1533 roku, jednak pierwsze , liczne pochówki są datowane na rok 1552, wtedy to Kazimierz nawiedziła zaraza.
Cmentarz działał nieprzerwanie do 1800 roku, kiedy to Austriacy zakazali na nim pochówków. Wtedy też otwarto Cmentarz Nowy przy ul. Miodowej.
W czasie II wojny światowej cmentarz został przemianowany przez hitlerowców na wysypisko śmieci; istnieje przekaz głoszący, że tuż przed wybuchem wojny członkowie gminy przysypali część cmentarza warstwą ziemi. Prawdziwość tej teorii potwierdzał by fakt, że przy okazji renowacji cmentarza w latach 50-tych odkopano kilkaset macew w dobrym stanie.
Adres: Szeroka 40
SYNAGOGA POPPERA
Synagoga Poppera
Synagoga została ufundowana w 1620 przez bogatego żydowskiego kupca i finansistę Wolfa Poppera. Murowany budynek synagogi w stylu barokowym, z murami podpartymi potężnymi szkarpami, wzniesiono na planie prostokąta. Dzięki szczodrości jej fundatora, synagoga mogła poszczycić się niezwykle bogatym wystrojem.
Od czasów II wojnie światowej już nigdy nie pełniła funkcji sakralnych; tuż po wojnie w pomieszczeniach dawnych galerii dla kobiet mieszkali przez kilka lat żydowscy repatrianci ze Związku Radzieckiego.
W latach 1965-1967 przeprowadzono kapitalny remont budynku, podczas którego zamurowano wnękę na Aron ha-kodesz, wejście od strony ulicy Dajwór zamieniono na okno oraz rozebrano drewniane ganki i przybudówki. Po zakończeniu remontu w synagodze za zgodą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie mieści się filia Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.
Adres: Szeroka 16
SYNAGOGA WYSOKA
Synagoga Wysoka
Trzecia z kolei Synagoga na Kazimierzu powstała w latach 1556-63 zawdzięcza swoją nazwę usytuowanej na pierwszym piętrze sali modlitw. Dlaczego wybrano takie rozwiązanie? Możliwe, że ze względu na bliskość bramy prowadzącej do miasta Kazimierz (na rogu ulic Józefa i Jakuba), a więc i bezpieczeństwo modlących się, a być może wymusiły to ciasnota zabudowy lub brak funduszy na zakup większej działki. W efekcie powstała wysoka na 6-7 metrów Synagoga, której sale modlitewne zajmowały I i II piętro.
W XVII wieku od strony budynku nr 36 do sali dla mężczyzn dobudowano salę dla kobiet; w połowie XIX wieku dodatkowo dwie modlitewnie - od północy dla mężczyzn, od południa dla kobiet.
Adres: ul.Józefa 38
SYNAGOGA KUPA
Synagoga Kupa
Budowę tej bóżnicy rozpoczęto w końcu wieku XVI, jednak po pożarze w 1623 roku, kiedy doszczętnie spłonęła, konieczne było odbudowanie jej od podstaw.
Wybudowano ją ze składek wpływających do kasy Kahału, stąd też jej hebrajska nazwa „Kupa” czyli kasa.
Nazywana była ona również Synagogą Ubogich, gdyż była miejscem modlitwy najuboższych członków kahału.
Pierwotnie północna ściana Synagogi przylegała do murów obronnych, a jej poziom obniżony był o 80 cm, przez co była w całości schowana za murem i pomiędzy sąsiadującymi budynkami.
W XVIII wieku, gdy mury obronne przestały spełniać swoje zadanie, w Synagodze wykuto od strony północnej okna. W XIX wieku, w związku z budową ulicy Miodowej powstał ogród. W latach 1830-1834 dobudowano piętrową oficynę, mieszczącą Przedsionek, sanitariaty, a na piętrze babiniec oraz mieszkania dla ubogich rzemieślników. W 1861 roku dobudowano skrzydło zachodnie. Pod koniec XIX wieku doszło do połączenia synagogi z budynkiem znajdującym się po wschodniej strony bożnicy. Ulokowano w niej m.in. modlitewnię Bractwa Ner Tamid.

Podczas II wojny światowej Synagoga została doszczętnie splądrowana.
W latach 1951 - 1991 mieściły się tu magazyny spółdzielni inwalidzkiej.
Obecnie pięknie odrestaurowana Synagoga jest miejscem koncertów i wystaw, szczególnie podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Adres: Jonatana Warschauera 8
wróć na górę
Kościoły Kazimierza
W Krakowie znajduje się ponad 120 kościołów rzymskokatolickich (!), z czego tylko 4 na Kazimierzu. Albo aż 4, jeśli wziąć pod uwagę jakiej klasy są to zabytki.
KOŚCIÓŁ NA SKAŁCE
Kościół na Skałce
Jako miejsce sakralne funkcjonuje od XIV wieku, kiedy to król Kazimierz Wielki wzniósł w tym miejscu świątynię gotycką.
Ze Skałką wiąże się jednak inna legenda. Głosi ona, że w wyniku zatargu Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem Szczepańskim, którego Śmiały oskarżył o zdradę stanu, biskup został ścięty na Skałce i choć jego zwłoki spoczywają od 1089 r. w katedrze wawelskiej, Skałka jest miejscem jego kultu. Co roku w niedzielę po uroczystości św. Stanisława, która przypada na 8 maja, wyrusza z Wawelu tradycyjna procesja z relikwiami biskupa. Kościół uznał biskupa świętym i kanonizował go w 1253 r. Obecny wygląd kościół zawdzięcza przypadającej na lata 1733- 1751 przebudowie.
Od 1880 roku na Skałce znalazła miejsce Krypta Zasłużonych.
Spoczywają tu min.Józef Ignacy Kraszewski,Stanisław Wyspiański,Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Czesław Miłosz.
Przed zabudowaniami klasztornymi znajduje się sadzawka z XVII w. (zwana "Kropielnicą Polski" z barokowym pomnikiem św. Stanisława (I poł. XVIII w.). Wedle tradycji woda czerpana z tej sadzawki ma właściwości lecznicze, zwłaszcza dla oczu i chorób skórnych. Legenda powiada, że podczas siekania szczątków św. Stanisława jego palec wpadł do sadzawki i został połknięty przez rybę, którą później w cudowny sposób wyłowiono.
Za sadzawką rozciągają się ogrody paulińskie. Zamyka je od strony północnej średniowieczny mur obronny miasta Kazimierza.

KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA

Z powstaniem XIII wiecznego Kościoła Bożego Ciała  związana jest legenda.
Do podjęcia budowy kościoła miało skłonić króla Kazimierza Wielkiego odnalezienie w sposób cudowny hostii wraz z monstrancją, którą złodzieje ukradli z kolegiaty Wszystkich Świętych podczas oktawy Bożego Ciała, przypuszczając, że jest ze złota. Gdy przekonali się o swojej pomyłce i monstrancję wraz z hostią porzucili w pobliskiej wsi Bawół. Opatrzność w sposób cudowny wskazała miejsce, w którym ukryty był Najświętszy Sakrament. Na pamiątkę tego wydarzenia w 1340 roku król Kazimierz III Wielki wybudował kościół ku czci Bożego Ciała. Pierwszy kościół był drewniany. Budowę nowej, murowanej świątyni, rozpoczęto w 1385 roku.
Adres: ul. Bożego Ciała 26
KOŚCIÓŁ ŚW KATARZYNY
Kościół św. Katarzyny
Jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury gotyckiej w Polsce.
Początki istnienia tej budowli sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy król Kazimierz III Wielki zapragnął w założonym przez siebie mieście Kazimierz wznieść świątynię dla sprowadzonych w 1343 r.z Pragi zakonników augustianów.
Na przełomie stuleci świątynia była kilkakrotnie niszczona - w wyniku trzęsienia ziemii w 1443 roku, wylewu Wisły w roku 1534, pożarów (1556, 1604, 1638 roku), potopu szwedzkiego (Szwedzi zamienili wówczas kościół na szpital wojskowy, skład amunicji i stajnię), kolejne trzęsienie ziemi w roku 1786. Podczas zaboru austriackiego, ze względu na zły stan budynku, Kościół św. Katarzyny został zamieniony na magazyn wojskowy.
W 1827 Senat Wolnego Miasta Krakowa wydał decyzję o całkowitym zburzeniu kościoła.
Dzięki staraniom bpa Karola Skórkowskiego i Kaspra Wielogłowskiego. Powołany został specjalny fundusz przeznaczony na kosztowne ratowanie zabytku.Prace prowadzono aż do wybuchu I wojny światowej.
W 1950 roku, w wyniku kasaty zakonu Augustianów, kościół św. Katarzyny przeszedł w ręce Kościoła grekokatolickiego. Od czasu reaktywacji zakonu w 1989 roku ponownie przeżywa lata świetności.
Adres: ul. Augustiańska 7
KOŚCIÓŁ ŚW TRÓJCY
Kościół św. Trójcy
Budowę kościoła wzniesiono pomiędzy 1741 dla sprowadzonego do Polski zakonu Trynitarzy.
Posiadłość na Kazimierzu otrzymali trynitarze od Józefa Adama Lubowieckiego, starosty oświęcimskiego. Po wymarciu trynitarzy w 1796 kościół zamieniono na magazyn wojskowy. W 1812 na mocy dekretu Fryderyka Augusta księcia warszawskiego kościół przejęli bonifratrzy.
Kościół, zbudowany w stylu późnego baroku, posiada jedną z najpiękniejszych w Polsce fasad autorstwa Franciszka Placidiego, który przy jej projektowaniu wzorował się na dziełach Francesca Borrominiego.
Adres: ul.Krakowska 48
PODGÓRZE


DĘBNIKI

Stare Dębniki to piękna, usytuowana w zakolu Wisły dzielnica willowa oddalona zaledwie 10 minut spacerem od Wawelu i Kazimierza.
Jej centralną osią jest Rynek Dębnicki - miejsce, w którym o każdej porze roku można nabyć świeże kwiaty i owoce.
Niedaleko ryneczku znajduje się dom, w którym w latach 1938 - 1944 mieszkał jako student Karol Wojtyła.
Wzdłuż Bulwarów Wisły rozciągają się malownicze trasy rowerowe, z których jedna prowadzi do oddalonego o 7 km Tyńca.
W bezpośrednim sąsiedztwie Dębnik znajduje się ufundowane przez Andrzeja Wajdę Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha.
Udając się w tym kierunku warto odwiedzić Skałki Twardowskiego - nie tylko ze względu na jego walory przyrodnicze.

RUCZAJ

Ruczaj to njbardziej dynamicznie rozwijająca się obecnie dzielnica Krakowa.

Pociąga to za sobą budowę wielu nowoczesnych obiektów sportowych, sklepów (znajduje się tu chociażby 24h Tesco), infrastruktury usługowej, itd

To tutaj zlokalizowano Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ruczaj to także, a może przede wszystkim piękny widok na tereny zielone rozciągające się stąd aż do otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Jego elementem są również słynne wśród krakowian Skałki Twardowskiego - ulubione miejsce spacerów po otaczającym je lesie, jak i również raj dla wspinaczy, nurków czy amatorów kąpieli w tym pięknym akwenie niemalże w centrum miasta.


wróć na górę
 TERENY ZIELONE KRAKOWA - PARKI, OGRODY, KOPCE

KOPIEC KOŚCIUSZKI


Od samego początku sypaniu kopca przyświecała idea uczczenia pamięci Tadeusza Kościuszki.
Uroczyste rozpoczęcie sypania kopca 15 września 1820 r. stało się wielkim wydarzeniem, przyciągnęło wielu Polaków, także spoza granic Rzeczypospolitej Krakowskiej.Jako miejsce budowy wybrano Wzgórze św. Bronisławy.Wkrótce - w 1923 roku ukończono budowę.Wysokość kopca od podstaw wynosiła 34,1 m.
W połowie XIX w. Austriacy postanowili  uczynić z Krakowa twierdzę w nadgranicznym systemie obrony monarchii austro-węgierskiej. Postanowiono wtedy wokół Kopca wznieść duży fort jako jeden z wielu opierścieniających Kraków. Austriacy przystąpili do budowy fortu nazwanego zresztą fortem "Kościuszko", otoczyli podstawę Kopca ceglanym murem oporowym, w którego obręb wmurowali neogotycką kaplicę p. w. bł. Bronisławy.
Podczas I wojny światowej Austriacy usunęli kamień pamiątkowy i urządzili na szczycie kopca punkt obserwacyjny.Po odzyskaniu niepodległości budowla stała się znów dużą atrakcją i osobliwością Krakowa, celem licznych wycieczek.
KOPIEC PIŁSUDSKIEGO
Kopiec Piłsudskiego
Kopiec usypano na wzgórzu Sowiniec (358 m n.p.m.) na terenie Lasku Wolskiego jako pomnik walki narodu o niepodległość. Dzieło rozpoczęto 6 sierpnia 1934 r., w dwudziestą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów. W kopcu złożono ziemię z wszystkich miejsc bitewnych I wojny światowej, gdzie udział brali Polacy. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego postanowiono kopiec nazwać jego imieniem.
Kopiec Piłsudskiego jest najmłodszy i największy z czterech istniejących do dzisiaj krakowskich kopców.
KOPIEC KRAKA
Usytuowany w dzielnicy Podgórze na wzgórzu Lasoty (271 m n.p.m). Jego wysokość od podstawy wynosi 16 metrów.
Nic nie wiemy o czasie powstania kopca, nie są także znani jego twórcy.
W latach 1934 - 1937 przeprowadzono tu wykopaliska archeologiczne.
Jak się okazało w czasie prac badawczych, wewnętrzna konstrukcja kopca oparta była na wysokim słupie, do którego umocowano promieniście ułożone, wyplecione z wikliny przegrody. Przestrzeń między nimi wypełniona była mocno ubitą ziemią i kamieniami. Taka konstrukcja, efekt długotrwałej i zorganizowanej pracy zapewniała stabilność i trwałość kopca przez wieki, przeczy również przekazom jakoby kopiec - jak chciał Jan Długosz -  został usypany spontanicznie przez lud po śmierci Kraka.
Z Kopcem Kraka związane jest Święto Rękawka:
Rękawka to zwyczaj wielkanocny obchodzony w Krakowie we wtorek po Świętach Wielkanocnych.
Rękawka związana jest z legendą o kopcu Kraka, usypanym przez lud po śmierci króla. Tradycja podaje, że ziemię noszono w rękawach, stąd kopiec nazwano Rękawką. Na kopcu Kraka w trzeci dzień świąt wielkanocnych (wtorek był kiedyś również dniem świątecznym) odbywał się odpust, z którego szczytu zamożni krakowianie zrzucali biedakom i żakom krakowskim, zebranym u stóp wzgórza, resztki ze świątecznego stołu: chleb, wędlinę, gotowane jajka, jabłka, orzechy, ciasta, słodycze oraz drobne monety.
Zwyczaj ten nawiązuje do pogańskich obrzędów związanych z zaduszkami wiosennymi, przypadającymi na okres przesilenia wiosennego. Sam źródłosłów Rękawki nie pochodzi raczej od Kraka, jak mówi ludowa tradycja, ale nawiązuje do kultu zmarłych: w języku czeskim zachował się wyraz rakov co oznacza trumnę, a serbskim słowo raka, czyli grób. Przypuszcza się, że pochodzący z XI lub XII wieku kościółek św. Benedykta, którego święto przypada na dzień 21 marca (pierwszy dzień wiosny), było reakcją kościoła na żywe praktyki pogańskie na Krzemionkach. Do przejawów czci oddawanej zmarłym należało między innymi zrzucanie ze wzgórza pokarmów i monet.
W okresie zaboru austriackiego, w 1897 roku Rękawka została zakazana, zamknięto nawet dojście na kopiec. Powody były dwa: władze planowały w tej okolicy budowę fortu artyleryjskiego, a ponadto chciały zlikwidować tumult i przejawy agresji wśród zgromadzonych pod kopcem.
Rękawka z czasem przeniosła się na sąsiednie wzgórze Lasoty, połączona została z odpustem i ludową zabawą koło kościoła św. Benedykta na Krzemionkach

KOPIEC WANDY
Kopiec Wandy
Znajduje się na terenie dzisiejszej Nowej Huty. Jego wysokość wynosi 14,6 m od podstawy.
Kopiec graniczy z wysoką skarpą wiślaną.
Z kopcem wiąże się legenda o Księżniczce Wandzie, córce legendarnego Kraka. Jak podaje tradycja, tutaj w nurtach wiślanych wyłowiono jej ciało, kiedy odrzuciwszy rękę niemieckiego księcia Rytgiera rzuciła się do rzeki, nie chcąc narażać pobratymców na najazd niemiecki. Legenda ta występuje często w pismach historyków i poetów. Najstarsza wzmianka dotycząca wyglądu kopca pochodzi z 1584 r. z "Herbów rycerstwa polskiego".
Jednak powstanie kopca datuje się prawdopodobnie na VII-VIII w n.e
 Kiedyś wierzchołek wzgórza wieńczyła kamienna figurka Wandy, a na cokole wyryto po łacinie opis jej czynu. Niestety, zarówno figurka, jak i cokół nie wytrzymały próby czasu i uległy całkowitemu zniszczeniu.Obecnie Kopiec wieńczy marmurowy pomnik projektu Jana Matejki, który ozdobiony jest kądzielą skrzyżowaną z mieczem oraz napisem "Wanda".
KOPIEC ESTERKI
Kopiec Esterki
Był to kilkumetrowej wysokości kopiec, który według legendy miał powstać w XIV wieku usypany na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego na cześć Esterki, jego legendarnej ukochanej, a według innych podań jako miejsce jej pochówku.
Kopiec ulokowany był w Łobzowie, i znajdował się w otaczającym łobzowski Pałac Królewski parku.
Około roku 1970, w związku z budową obiektów sportowych klubu WKS Wawel kopiec został bezpowrotnie zniszczony.
LAS WOLSKI
Las Wolski
Rozciąga się w zachodniej części miasta w odległości około 8 km od centrum
Obejmuje powierzchnię 419 hektarów.
W centrum Lasu Wolskiego położone są: klasztor O.O. Kamedułów na Srebrnej Górze – obiekt klasy „0”, „Belweder” na Przegorzalskiej Skale (obecnie należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego), w którym mieści się Instytut Badań Polonijnych), Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego na Wzgórzu Sowiniec oraz Ogród Zoologiczny.
Na terenie Lasku Wolskiego znajdują się też 3 rezerwaty przyrody:

Przez teren Lasku Wolskiego przebiegają szlaki turystyczne:
-czerwony: Chełm − Kopiec Piłsudskiego − Ogród Zoologiczny − Polana pod Dębiną − Bielany (Wodociągi)
-zielony: "Szlak Dwóch Kopców" Salwator − Kopiec Kościuszki − Sikornik − Panieńskie Skały − Kopiec Piłsudskiego − Zakamycze − Kryspinów
-żółty: Wola Justowska (al. Kasztanowa) − Panieńskie Skały − Wolski Dół − Ogród Zoologiczny − Łupany Dół − Polana pod Dębiną
-niebieski: Kopiec Piłsudskiego − Polana pod Dębiną − Kozie Nogi − Ogród Zoologiczny
-czarny: Wola Justowska (al. Kasztanowa)Ogród ZoologicznyZakamycze
Najłatwiej dotrzeć tu autobusem lini 134 ( patrz: bilety); samochodem lub rowerem dojedziemy kierując się ulicami: Piłsudskiego, Focha i Królowej Jadwigi lub przez Bielany ulicami: Zwierzyniecką, Kościuszki i Księcia Józefa
BŁONIA
Błonia
Błonia to nic innego jak rozległa łąka o powierzchni 48 ha położona w  centrum Krakowa. Współcześnie Błonia zamknięte są w trójkącie ulic Focha, 3 Maja i Piastowskiej.
Latem odbywa się tu sporo imprez ( Coke Music Festival, Festiwal Recyklingu), zimą działa  lodowisko. Błonia otoczają ścieżki rowerowe i pas do joggingu - jest to też ulubione przez studentów miejsce do jazdy na rolkach. Vis a vis Błoni znajduje się Park Jordana, Muzeum Narodowe, Rotunda i Żaczek.
W 2000 roku Błonia zostały wpisane do rejestru zabytków.
PLANTY
Planty
Park miejski otaczający Stare Miasto, założony w latach 1822–1830.
Planty powstały w miejscu fortyfikacji otaczających miasto. Ich łączna powierzchnia to  21 ha, obwód 4 km
PLANTY DIETLOWSKIE
Planty Dietlowskie
Planty powstały w miejsce zasypanego koryta Starej Wisły w latach 80-tych XIX wieku.D zieliły miasto na dwie nieomal rozłączne części. Z jednej strony Kraków, z drugiej krakowski Kazimierz, do początku lat czterdziestych dzielnica żydowska.Swój parkowy charakter utraciły po wybudowaniu torowiska tramwajowego.
SKAŁKI TWARDOWSKIEGO
Skałki Twardowskiego
Ten wyjątkowy, otoczony lasem teren, utworzony w miejscu dawnego kamieniołomu oferuje nie tylko widokowe trasy spacerowe i rowerowe ( w tym dla rowerów górskich), czy naturalne ścianki do wspinaczki w wysokości nawet do 40 metrów, wyposażone w stałą asekurację, ale także - a może przede wszystkim spory zalew powstały w wyniku eksploatowania tego terenu przez dawny kamieniołom.
Zalew na Zakrzówku powstał w 1990 r. na miejscu dawnego kamieniołomu. Składa się z dwóch zbiorników, połączonych przesmykiem. Głębokość zalewu, wypełnionego wyjątkowo czystą wodą dochodzi do 32 m. Chętnie użytkowany przez nurków.
ZOO
Krakowskie zoo utworzono w 1929 roku na terenie Lasku Wolskiego.
Adres: Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14

OGRÓD BOTANICZNY
Ogród założono w 1783.
Adres: Kopernika 27

PARK JORDANA


OGRÓD DOŚWIADCZEŃ im. S. LEMA
Świetna zabawa dla respektujących prawa fizyki!
Adres: Al. Pokoju 67    Telefon:+48 504 003 460
Bulwary Wiślane
Użycie materiałów, a w szczególności przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalach www.krakowapartments4rent.com, www.krakowrentals.com i www.krakowrentals.pl wymaga zgody ich autorów!